Dorn als preventie

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen.
De beste, goedkoopste en meest pijnloze maatregel tegen rugklachten en zijn gevolgen, is nog steeds de preventie. Het moderne leven biedt onze rug weliswaar niet bepaald de ideale omstandigheden hiertoe, toch zijn er een aantal eenvoudige maatregelen te noemen, die de moeite waard zijn toe te passen en die een gunstig effect hebben op onze gezondheid in het algemeen en op die van onze rug in het bijzonder. Een preventief onderzoek en eventueel een correctie van dislocaties kunnen toekomstige rug en gewrichtspijnen vermijden. Ideaal is het, wanneer ook gezonde personen zich een- of tweemaal per jaar laten behandelen.

Immobiele cliënten

De voornaamste voorwaarde bij de Dorn-methode is dat de cliënt zich zelf kan oprichten. Zolang de cliënt naar de therapeut toe kan komen, kan zitten en staan, is een behandeling met de Dorn-methode mogelijk. Bij bedlegerige cliënten is deze methode in principe niet toepasbaar, behalve wanneer armen en benen bewogen kunnen worden.

Na trauma’s mag er niet direct de Dorn-methode toegepast worden.Bij rug- en gewrichtspijnen dient eerst een arts te worden geconsulteerd om fracturen en verdere (inwendige) letsels uit te sluiten.In principe is na 6-8 weken na het trauma een behandeling mogelijk; dan zijn de fracturen geheeld. Controle door een arts moet hier uitsluitsel over geven!

Ongevalspatiënten

Na trauma’s mag er niet direct de Dorn-methode toegepast worden. Bij rug- en gewrichtspijnen dient eerst een arts te worden geconsulteerd om fracturen en verdere (inwendige) letsels uit te sluiten.In principe is na 6-8 weken na het trauma een behandeling mogelijk; dan zijn de fracturen geheeld. Controle door een arts moet hier uitsluitsel over geven!

Tumor en kankerpatiënten

Tumoren zijn op zich geen echte contra-indicatie voor de Dorn-methode.De therapeut kan nagaan of een behandeling met de Dorn-methode zinvol is.

Ontstekingen

Bij acute ontstekingen en koorts moet er niet met de Dorn-methode behandeld worden. Bij acute gewrichtsontstekingen met zwelling wordt gewacht tot de zwelling geslonken is. Is er geen temperatuur verhoging bij het gewricht waarneembaar is, dan kan er worden behandeld. Dit geldt ook voor chronische ontstekingen.

Spit en Hernia

Een acute aanval van spit sluit een behandeling met de Dorn-methode niet uit.