Shiatsu als preventie

Shiatsu-therapie is erg geschikt om lichamelijke klachten te voorkomen. Shiatsu is een manuele behandelwijze, die lichaam en geest opnieuw in evenwicht brengt. Lichamelijke functies en interne organen herstellen zich door de herkregen balans, zodat ziekte wordt voorkomen. 
 
Ziekte ontstaat door een verandering of verstoring in het stromen van Qi (energie of levensadem). Hier ligt de bron van disbalans in ons lichaam. Pas in een volgend stadium verschijnen de zichtbare kenmerken van disbalans; deze worden in de westerse geneeskunde symptomen genoemd. Met haar vergevorderde kennis en verfijnde technologische ontwikkeling heeft de westerse geneeskunde zich gespecialiseerd in diagnose en behandeling van ziekte. Zij heeft echter zichtbare verschijnselen nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen; daarna pas kan de behandeling volgen. Wanneer er geen zichtbare verschijnselen te constateren zijn, ontstaat er dus een probleem.  
Voor de oosterse geneeskunde is het mogelijk een onevenwichtigheid van het lichaam tijdig op te sporen, omdat zij voor de diagnose niet afhankelijk is van zichtbare symptomen. Er wordt immers gewerkt met de onderliggende energiestroom, de Qi.
 
De kracht van de oosterse geneeswijzen, zoals Shiatsu en acupunctuur, ligt daarom in de preventie, het voorkomen van ziekte. Al in een vroeg stadium kan een disbalans binnen het lichaam door diagnosemethodes worden ontdekt op basis van de Qi. In dat vroege stadium is de behandeling ook het meest effectief! Is de ziekte al sinds langere tijd dieper het lichaam binnengedrongen, dan zal ook met Shiatsu of acupunctuur een langere en intensievere behandeling nodig zijn.